Κόσμοι: magyar english russian dutch romanian greek portuguese
Travian-ally-tools - Beta
Όλα όσα χρειάζεται ένας ηγέτης

Κόσμοι

Σερβερ Κόσμος URL #map_type #map_size Ταχύτητα Ζώνη ώρας Χρόνος Ενημέρωσης
Σερβερ Κόσμος URL #map_type #map_size Ταχύτητα Ζώνη ώρας Χρόνος Ενημέρωσης
com finals finals.travian.com basic 400 2x Europe/London 2020-03-31
com ts1_anglosphere ts1.anglosphere.travian.com basic 200 1x America/New_York 2020-03-31
com ts1_nordics ts1.nordics.travian.com basic 200 1x Europe/Helsinki 2020-03-31
com ts1 ts1.travian.com basic 400 1x Europe/London 2020-03-31
it ts1 ts1.travian.it basic 200 1x Europe/Rome 2020-03-31
com ts15_anglosphere ts15.anglosphere.travian.com europe 200 1x America/New_York 2020-03-24
com ts15_balkans ts15.balkans.travian.com europe 200 1x Europe/Ljubljana 2020-03-19
com ts15_hispano ts15.hispano.travian.com europe 200 1x Europe/Madrid 2020-03-24
com ts15 ts15.travian.com europe 400 1x Europe/London 2020-03-17
hu ts15 ts15.travian.hu europe 200 1x Europe/Budapest 2020-03-17
nl ts15 ts15.travian.nl europe 200 1x Europe/Amsterdam 2020-03-17
com ts2_baltics ts2.baltics.travian.com basic 200 1x Europe/London 2020-03-31
com ts2_hispano ts2.hispano.travian.com basic 200 1x Europe/Madrid 2020-03-31
com ts2 ts2.travian.com basic 400 1x Europe/London 2020-03-31
hu ts2 ts2.travian.hu basic 200 1x Europe/Budapest 2020-03-31
nl ts2 ts2.travian.nl basic 200 1x Europe/Amsterdam 2020-03-31
com ts29 ts29.travian.com basic 400 5x Europe/London 2020-03-10
com ts3_anglosphere ts3.anglosphere.travian.com basic 200 1x America/New_York 2020-03-31
com ts3_balkans ts3.balkans.travian.com basic 200 1x Europe/Ljubljana 2020-03-31
com ts3_lusobrasileiro ts3.lusobrasileiro.travian.com basic 200 1x Europe/Lisbon 2020-03-31
com ts3 ts3.travian.com basic 400 1x Europe/London 2020-03-26
de ts3 ts3.travian.de basic 200 1x Europe/Berlin 2020-03-31
hu ts3 ts3.travian.hu basic 200 1x Europe/Budapest 2020-03-31
com ts4_anglosphere ts4.anglosphere.travian.com basic 200 1x America/New_York 2020-03-31
com ts4_nordics ts4.nordics.travian.com basic 200 1x Europe/London 2020-03-31
de ts4 ts4.travian.de basic 200 1x Europe/Berlin 2020-03-31
hu ts4 ts4.travian.hu basic 200 1x Europe/Budapest 2020-03-31
nl ts4 ts4.travian.nl basic 200 1x Europe/Amsterdam 2020-03-31
ro ts4 ts4.travian.ro basic 200 1x Europe/Bucharest 2020-03-10
ru ts4 ts4.travian.ru basic 200 1x Europe/Moscow 2020-03-31
de ts5 ts5.travian.de basic 200 1x Europe/Berlin 2020-03-31
com ts6_nordics ts6.nordics.travian.com basic 200 1x Europe/London 2020-03-31
com ts6 ts6.travian.com basic 400 1x Europe/London 2020-03-31
de ts6 ts6.travian.de basic 200 1x Europe/Berlin 2020-03-31
hu ts6 ts6.travian.hu basic 200 1x Europe/Budapest 2020-03-31
nl ts6 ts6.travian.nl basic 200 1x Europe/Amsterdam 2020-03-25
com ts80 ts80.travian.com basic 400 1x Europe/Berlin 2020-03-31
com tx3_anglosphere tx3.anglosphere.travian.com basic 200 3x America/New_York 2020-03-31
com tx3_hispano tx3.hispano.travian.com basic 200 3x Europe/London 2020-03-31
com tx3_nordics tx3.nordics.travian.com basic 200 3x Europe/Helsinki 2020-03-31
com tx3 tx3.travian.com basic 400 3x Europe/London 1970-01-01
de tx3 tx3.travian.de basic 200 3x Europe/Berlin 2020-03-31
hu tx3 tx3.travian.hu basic 200 3x Europe/Budapest 2020-03-31